علی اردوخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اردوخانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس عمران شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید 1386/9 - 1393/8
کارشناس عمران پارس فراگام 1393/8 - 1394/7
عضو هیئت مدیره و ناظر پروژه ساختمانی شرکت تعاونی کارکنان تسدید 1392/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.30
- 1383 - 1387