محمدعلی میراحمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی میراحمدی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر فنی جهاد نصر کهنوج 1389/5 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوزی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.40
آزاد کرمان 1383 - 1387