زینب سپهوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب سپهوند

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 16.16
شهید چمران 1387 - 1399