کیارش کماندار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیارش کماندار

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی پارس آلومان کار 1391/12 - 1394/10
کارشناس فروش پویا پرند 1394/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.63
نجف آباد 1385 - 1389