فرهاد بیاتون عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد بیاتون عسگری

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مرد