سینا سیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا سیار

محل سکونت: مازندران - نور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق خصوصی
– کارشناسی – معدل: 16.00
مازندران 1390 - 1393