مصطفی میرصادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی میرصادقی

محل سکونت: سمنان - شاهرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس مكانیك نيرئي دريايي 1385/10 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت وتولید مكانیك
– کارشناسی – معدل: 16.34
آزاد اسلامي 1390 - 1392