علی ترک زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ترک زاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد کنترل کیفیت شرکت پتروساحل-پروژه پل خلیج فارس 1392/4 - 1393/12
کارشناس فنی شرکت راه ساحل، پروژه ایران LNG -کنگان 1388/10 - 1389/9
سرپرست کارگاه شرکت کابل شاهین شهر- اصفهان 1388/4 - 1388/10
کارشناس اجرایی شرکت نوین کوشان پارس بنا – شیراز 1387/2 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران راه و ترابری
– کارشناسی ارشد – معدل: 3.56
دانشگاه تکنولوژی مالزی 1390 - 1392
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.58
دانشگاه آزاد واحد اهواز 1384 - 1388