علی پورخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی پورخانی

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 17.51
نیرومحرکه 1389 - 1391
مکانیک ساخت و تولید
– کاردانی – معدل: 14.51
شهید بابایی 1384 - 1387
مکانیک
– دیپلم – معدل: 18.75
1381 - 1384