الهام ناصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام ناصری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن