پرویز شجاعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پرویز شجاعی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه کشت و صنعت نیشکر 1372/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.50
آموزشگاه ماشین سازی اراک 1370 - 1372
حقوق عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.90
دانشگاه پیام نور 1388 - 1391