معصومه باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه باقری

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار مالی و صندوق شرکت خصوصی 1389/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.00
آزاد سمنان 1388 - 1391