ثریا علیپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ثریا علیپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور آموزش وپرورش 1380/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.54
علوم تحقیقات 1389 - 1391