جلال شعبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جلال شعبانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
شاگرد لوله کشی و تاسیسات 1386/1 - 1387/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 13.68
شهید مهاجر 1385 - 1388
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 12.96
آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 1388 - 1391