آیدا امین بیدختی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آیدا امین بیدختی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه زبان پردیس کودک 1393/3 -
کارآموز سازمان محیط زیست 1391/3 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
– کارشناسی – معدل: 15.97
دانشگاه سمنان 1388 - 1392