احسان حاجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان حاجی

محل سکونت: بوشهر - بندر گناوه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 15.87
آزاد بوشهر 1389 - 1393