گلفام ابراهیم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گلفام ابراهیم زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی دامپزشکی
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
تهران 1391 - 1398