مهدی باقری نمینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی باقری نمینی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول سخت افزار و شبکه ستاد حمل و نقل سوخت کشور 1392/2 - 1393/9
مسئول سخت افزار و شبکه سازه های فلزی یاسان 1390/2 - 1392/2
مسئول سخت افزار و شبکه طلوع دیده گستران 1386/5 - 1387/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر سخت افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
آزاد کرج 1383 - 1386
کامپیتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.78
آزاد اراک 1390 - 1393