الهه برومندنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه برومندنژاد

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت حیدریه

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 16.00
علوم پزشکی گناباد 1390 - 1394