علی محبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محبی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس اجرا سازه های آبی الوارس 1392/12 - 1393/6
کارشناس دفتر فنی و مهندس اجرا فناوری نوین نیرو 1393/6 - 1393/12
مهندس اجرا سماسازان هوشمند پارسیان 1389/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.12
آزاد کرمانشاه 1385 - 1389