محمد نورزادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نورزادی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مهندسین مشاور شار اکسین جنوب 1384/12 -
سرپرست نظارت احداث 758 واحد مسکونی ، مسکن مهر شیرین شهر 1390/10 - 1392/4
نقشه بردار پروژه تقاطع غیر همسطح اهواز - سربندر 1383/1 - 1383/11
سرپرست نظارت روژه 1312 واحدی اتحادیه تعاونی مسکن شماره یک بندر امام خمینی (ره) 1388/10 - 1390/6
سرپرست نظارت پروژه 428 واحدی کوی معلم خرمشهر 1389/4 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران آب
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.10
آزاد شوشتر 1388 - 1390