سحر سیدعلی اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر سیدعلی اکبری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری مدیر داخلی ارپان 1392/3 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پژوهش هنر صنایع دستی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علم و فرهنگ 1393 - 1394
صنایع دستی چوب سفال قلمزنی
– کارشناسی – معدل: 18.20
الزهرا 1388 - 1393