ندا حاج حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا حاج حیدری

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تجزیه و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 15.50
خواجه نصیر طوسی 1387 - 1392