مریم امانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم امانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول دفترمدیرعامل شرکت هورتاش 1393/7 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 14.32
اسلامشهر 1389 - 1392