پیشوا مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیشوا مرادی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه بیمه پاسارگاد اسلیم گستر 1390/3 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.04
آزاد خوی 1376 - 1382
مهندس عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.04
آزاد خوی 1376 - 1382
فنی
– دیپلم – معدل: 17.85
1374 - 1375
فنی
– دیپلم – معدل: 17.85
1374 - 1375