لیلا گوزلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا گوزلی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین فیزیوتراپی 1390/3 - 1390/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی وملکولی
– کارشناسی – معدل: 14.75
پیام نور 1385 - 1389