زهره اسدی مفرح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره اسدی مفرح

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش شرکت بن سا 1392/5 - 1393/9
کارشناس فروش شرکت بن سا 1392/5 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی -_
– کارشناسی – معدل: 15.61
آزادشهرری 1385 - 1390