فرشاو عشاقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاو عشاقی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان