فاطمه شادان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه شادان

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس واحد تحقیق وتوسعه مجتمع صنایع غذایی مائده 1388/3 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.25
دانشگاه آزاد سبزوار 1386 - 1388