باسم غیور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: باسم غیور

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه شاهد 1382/6 - 1388/6
مدرس دانشگاه شاهد 1391/6 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کیهان شناسی
– دکترا و بالاتر – معدل: 17.00
حیدر آباد- هندوستان 1389 - 1393