مسعود زمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود زمانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شایان شیر صبا 1388/2 - 1390/5
ویزیتور صنایع غذایی رشد 1393/6 -
ویزیتور نمایندگی چاکلز 1392/9 - 1393/6
حسابدار سازه های پل 1393/9 - 1395/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.32
واحد میانه 1389 - 1391