مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک فراصوت زاگرس 1392/9 -
کارشناس دفتر فنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 1391/5 - 1392/12
کارشناس نت سایت 2 نیروگاه اتمی بوشهر 1392/1 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نقشه کشی
– کاردانی – معدل: 16.18
شهرکرد 1386 - 1388
مکانیک ساخت وتولید
– کارشناسی – معدل: 16.85
گلبایگان 1388 - 1390