مصطفی شهیدی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی شهیدی نژاد

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک وخشاک 1393/6 - 1393/9
کارشناس مکانیک نیرو پژوه 1393/9 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.16
آزاد اسلامی کرمان 1387 - 1392