ملیحه خیراندیش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه خیراندیش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تای1یست فارسی شركت مخابرات 1381/3 - 1382/5
تای1یست فارسی شركت پورتن ايليا 1382/7 - 1384/8
تای1یست فارسی آزماشناسان آريا 1384/12 - 1387/5
تایپیست فارسی شركت تحقيقاتي 1387/7 - 1388/3
تایپیست فارسی شركت ماندگار 1388/7 - 1391/11
تایپیست فارسی موسسه خيريه 1393/5 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 13.92
1379 - 1380