مصیب وفایی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصیب وفایی فرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی
– کارشناسی – معدل: 17.8
زنجان 1389 - 1394