یاسر مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسر مالمیر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرمکانیک -مدیرارشد طراحی شرکت رهنما سیستم 1390/11 - 1393/5
مدیر پروژه -کارشناس فنی شرکت بهروش 1389/7 - 1390/11
مدیر پروژه - مدیرارشد طراحی شرکت موج پژوه آزما 1388/4 - 1389/7
مدیر تولید شرکت کولا گستر 1387/5 - 1388/4
کارشناس طراحی اتحاد قالب سازان 1386/1 - 1387/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کاردانی – معدل: 16.00
یزد 1382 - 1385
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 15.05
یزد 1387 - 1389