فاطمه صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه صادقی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی - گرایش تکنولوژی مواد غذایی تکنولوژ
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.27
فردوسی مشهد 1390 - 1392