محمدامیر دادگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدامیر دادگر

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک ناظر مهمدسین مشاور تردد راه 1383/7 - 1384/2
ناظر - اجرایی حوزه عمرانی دانشگاه آزاد تربت جام 1384/5 - 1385/9
دفتر فنی مهندسین مشاور سپاد اندیش 1385/7 - 1386/4
تکنسین اجرایی شرکت بنیان بتن مشهد 1386/6 - 1387/5
اجرا - فنی دفتر فنی ساری 117 1387/8 - 1389/1
فنی - اجرا شرکت سنگرخ توس 1389/5 - 1390/9
فنی - اجرا شرکت سنگرخ توس 1389/5 - 1390/9
سرپرست کارگاه شرکت عمران بتن توس 1390/9 - 1391/9
سرپرست کارگاه شرکت آذین سازه جام 1391/9 - 1393/9
سرپرست کارگاه شرکت آذین سازه جام 1393/9 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمانهای بتنی
– کاردانی – معدل: 16.42
آزاد تربت جام 1383 - 1385
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.45
سارویه 1387 - 1389