محمد شکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد شکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
جوشکاری برق
اشنایی و عیب یابی از چیلرهای تراکمی
تعمییر و نگهداری موتورخانها
تعمییر ونگهداری مشعلهای گاز سوز
اشنایی با سیستم تصفیه خانه فاضلاب و راه اندازی و نگهداری
اشنایی با تمام سیستمهای لوله کشی به صورت عملی و تیوری
اشنایی با سیستم تصفیه اب اسمزمعکوس(ro(

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست تاسیسات شرکت دمنده 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تاسیسات حرارتی مرکزی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 13.95
احرار رشت 1390 - 1393