ایمان باروح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان باروح

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.21
آزاد 1391 - 1394