سجاد مختاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد مختاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه فاطر 1390/4 - 1393/9
حسابدار پتروشيمي انتخاب 1393/9 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.32
آزاد خمين 1386 - 1390