رضا پنبه چی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا پنبه چی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مدرسان شریف 1390/2 -
ناظر کلینیک گیاه پزشکی 1388/12 -
مشاور بیمه کارافرین 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی اصلاح
– کارشناسی – معدل: 13.00
گرگان 1379 - 1383