سحر بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر بهادری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روانشناس صنعتی سایه پرداز شیراز 1389/1 - 1392/8
روانشناس و مشاور صنعتی مدیریت های یکپارچه هوشمند وصال خلیج فارس 1391/4 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی صنعتی سازمانی
– کارشناسی – معدل: 17.92
امام علی 1387 - 1390
روانشناسی صنعتی سازمانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.78
امام علی 1390 - 1392