سحر صیادزمردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر صیادزمردی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دستیار معاونت فروش نورتک تابان 1393/1 - 1393/10
مسئول دفتر و کنترل پروژه راه و ساختمان هورپاد 1391/8 - 1393/1
مترجم استاندارد بهبود کیفیت کاوه 1390/8 - 1391/3
بازرس مقیم بازرسی مهندسی IEI 1390/6 - 1390/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.11
اندیشمند 1386 - 1390
ریاضی و فیزیک
– دیپلم – معدل: 18.68
1384 - 1385