خدیجه نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه نوروزی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.71
دانشگاه قم 1389 - 1393