زهرا رسولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا رسولی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروش شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات 1392/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.26
واحد رشت 1386 - 1390