ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩ

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﯽ
– کارشناسی – معدل: 14.00
~ﯾﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﻓﻖ 1384 - 1390