مجتبی داعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی داعی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 1390/3 -
کارشناس دفتر فنی شرکت آب منطقه ای تبریز 1390/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران خاک و پی
– کارشناسی – معدل: 15.08
تبریز 1383 - 1388
مهندسی عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
شمال 1388 - 1390