محمد مهری داوان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مهری داوان

محل سکونت: تهران - رباط کریمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسسئول آزمایشگاه نیاشیمی 1392/4 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 12.22
اراک 1384 - 1389