محمد پورمحمدی فلاح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد پورمحمدی فلاح

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
صنعتی شریف 1388 - 1394